Декларация за поверителност на личните данни

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни на уебсайта предоставя информация за начина, по който sednakola.com използва събраните или получените лични данни от посетителите (наричани по-долу „Посетителите”) на настоящия уебсайт (наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

Как можем да събираме или получаваме лични данни от Вас.
Съгласието на потребителите за предоставяне на лични данни е по собствено желание и воля. SEDNAKOLA.COM получава лични данни посредством регистрацията на всеки потребител, необходима за да използва пълноценно уебсайта.

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове.

Видове лични данни, които можем да събираме:
Данните, които можем да събираме включват име, фамилия, дата на раждане, пол, телефонен номер и e-mail адрес. За допълнителна сигурност и удобство на потребителите на платформата можем да изискваме и допълнителни данни.

Как използваме събраните от нас лични данни.
Предоставените от Вас данни могат да бъдат използвани за:
- само и единствено за услугите, предлагани на уебсайта;
- разпознаване на потребителите от платформата с цел свързването им към обяви, съобщения, заявки или други;
- осигуряване на достъп на потребителите до услугите на уебсайта;
- по желание на потребителите за предоставяне на информационни бюлетини относно услугите на уебсайта, промени в тях или добавяне на нови такива;

Как можем да споделяме личните данни.
SEDNAKOLA.COM има задължението да не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен когато те са изискани от компетентните държавни органи, ако това се изисква от закона или целесъобразно е необходимо за защита на правата и сигурността на трети лица или на уебсайта.

Връзки към други уебсайтове.
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за защита на личните данни се различават от нашите. Не носим отговорност за прилаганите практики за управление на информацията или защитата на личните данни от тези трети страни. Насърчаваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на уебсайтовете на всички трети страни преди да използвате съответните уебсайтове или преди да предоставяте лични данни или друга информация на или посредством тези уебсайтове.

Вашите права.
Вашите права могат да включват достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, правото на промяна, изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни.

Вие запазвате правото си по всяко време да преустановите използването на уебсайта, в следствие на което Вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен когато има законова забрана за това.

Промени по декларацията за защита на личните данни.
Екипът на SEDNAKOLA.COM запазва правото си да извършва промени по декларацията за защита на личните данни, като поема ангажимента да уведоми своевременно потребителите си за извършените действия.