Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия за ползване преди да използвате сайта SEDNAKOLA.COM. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и SEDNAKOLA.COM, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и SEDNAKOLA.COM. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницata, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта SEDNAKOLA.COM.

- за да използвате услугите на SEDNAKOLA.COM е нужно да сте регистриран потребител.
- потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ “услуги” и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.
- този уеб сайт е само за лична и нетърговска употреба. Цялото съдържание и информация на SEDNAKOLA.COM са собственост на сайта.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

SEDNAKOLA.COM е платформа, създадена за подпомагане организирането на пътувания с леки коли. Чрез нея потребителите могат да предлагат превоз от една точка до друга, със собствените си автомобили, или да търсят превоз от други потребители, използващи платформата.

Опциите за потребителски профили са както следва:
- Шофьор
- Пътник

Потребителски профил “Шофьор” дава достъп до формата за публикуване на обява за споделено пътуване.
Потребителски профил “Пътник” дава възможност на потребителя да търси удобен за него превоз от публикуваните обяви и да заявява желанието си да се присъедини към желана такава. Този профил не дава възможност за публикуване на обява за споделено пътуване.


За да бъде валидна обявата, потребителят трябва да предостави данни като начална и крайна спирка, междинни спирки (ако има такива), дата и час на пътуването.

Тип пътуване:

При регистриране и публикуване на обява, потребителят има възможност за избор между три опции:
- единично – опцията е удобна за потребители, които пътуват нерегулярно;
- ежеседмично – опцията е удобна за потребители, пътуващи всяка седмица в еднакви ден и време;
- ежемесечно – опцията е за потребители, пътуващи всеки месец, в еднакви ден и време.

Включване към пътуване:

Всеки регистриран потребител може да се включи към дадено пътуване, чрез заявка за това.

- заявка за заемане на свободно място в пътуване става чрез съобщение към потребителят, който е добавил пътуването. Потребителят, публикувал обявата има право да приеме или откаже заявката.
- сайта SEDNAKOLA.COM публикува подробности около маршрута на пътуването, автомобила, с който ще бъде извършено то и времето на пътуването, но подробностите около срещата на шофьора и пътниците са предмет на лична договорка, която следва да се извърши между тях, по най-удобният за тях начин.
- SEDNAKOLA.COM не носи отговорност за отказ в последния момент или неявяване от страна на пътниците на мястото на срещата, както и за инциденти или физически или друг тип повреди, които могат да засегнат ползвателите по време на пътуване.
- информацията в платформата е собственост на SEDNAKOLA.COM и не може да се ползва от външни лица без изричното съгласие на SEDNAKOLA.COM

Задължения на потребителя:

Потребителите на сайта трябва да са над 18 години. Потребителите са напълно отговорни за своите действия и поведение.
Потребителите са отговорни за верността и изчерпателността на предоставената информация. При неверни данни, SEDNAKOLA.COM запазва правото си да ограничи/блокира потребителски профили.

Потребителите се задължават да:
- променят информацията за пътуването, която пряко или непряко засяга безпроблемната работа на сайта;
- своевременно да информират пътника или водача за всяка промяна в графика или маршрута на обявеното пътуване , които биха могли да окажат пряко влияние върху пътуването;
- потребителите се задължават да използват сайта само за конкретната услуга;

Потребителите се задължават да не злоупотребяват с информацията в сайта, както и да я използват за:
- тормоз, сплашване или клевета;
- нарушаване на личния живот и правата на трета страна, дискриминация;
- вулгарни, неприлични прояви и с осъдителни цели;
- потребителите нямат право да изполват платформата с търговска цел;

SEDNAKOLA.COM може да се използва свободно за организиране на споделени пътувания с цел намаляне на разходите и съкращаване изгарянето на вредни емисии в атмосферата.

В платформата не могат да се публикуват обяви с търговска цел, както и да се предлагат пътувания с автобуси, минибуси и превозни средства с 8+1 места или тегло над 3.5 тона.

Поведение при пътуване:

- водачът се задължава да спазва всички правила и закони за безопасно пътуване, в това число изправността на предлаганото превозно средство;
- водачът е длъжен да представи своите документи (шофьорска книжка, документи на автомобила, застраховки) на пътника, ако бъдат поискани;
- пътниците трябва да представят документ за самоличност на водача ако бъдат поискани;
- двете страни нямат право да превозват опасни или забранени вещества по време на съвместното пътуване;

Ползвателите се задължават да:
- спазват постигнатите договорености;
- бъдат учтиви един към друг;
- пазят превозното средство чисто и от всякакви материални щети;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ:

Използването на SEDNAKOLA.COM е напълно безплатно.
SEDNAKOLA.COM запазва правото си да добавя нови услуги, да добавя и платени такива, използването на които ще бъде доброволно за всеки потребител.

Заключителни разпоредби:

SEDNAKOLA.COM няма право да разпространява или използва за услуги, различни от упоменатите в Условията лични данни, освен когато личните данни са изискани от органите за реда.

Администраторът запазва правото си да променя условията за ползване, като информира всички регистрирани потребители.

В случай на неспазване на условия за ползване на сайта, аминистраторът запазва правото си забрани достъпа на потребители до сайта.

Вие се съгласявате да защитавате и предпазвате сайта и трети страни от всякакви вреди, искове от трети страни, свързани с или произтичащи от използването на този сайт и от Ваше нарушение на условията за ползване или на законите, доколкото те не са резултат от небрежност от страна на администраторите на групата.

Потребителите се задължават да информират администраторите за всяко нарушение на условията за ползване от страна на друг потребител, с които те са били в пряк контакт, или по електронната поща.

Администраторът не подлежи на отговорност за всеки инцидент, които може да възникне в хода на пътуването (злополука, кражба, загуба на вещи, закъснение, отмяна и пр.)